Försäljnings- och leveransvillkor

På denna sida hittar du information om försäljnings- och leveransvillkoren vid köp från webbplatsen Blackview.nu.

Följande gäller som avtalsgrund vid handel mellan Skandinavisk Handelshus och våra kunder.

Användningsområden

Dessa försäljningsvillkor gäller alltid när du som konsument handlar från www.blackview.nu (nedan ”webbplatsen”).

Webbplatsen drivs av Skandinavisk Handelshus, ett import-/exportföretag som har förvärvat agenturen för kinesiska Blackview-mobiltelefoner för den skandinaviska marknaden samt Storbritannien.

Försäljningsvillkoren gäller därmed när du köper varor direkt från www.blackview.nu.

Dessa försäljningsvillkor utgör tillsammans med orderbekräftelsen den sammanlagda avtalsgrunden för ditt köp.

Den fullständiga avtalstexten och övrig information på webbplatsen finns endast på danska. Du måste vara 18 år eller äldre för att handla på webbplatsen.

Observera att www.blackview.nu är avsett för konsumenter och näringsidkare.

Parter

Säljare: Skandinavisk Handelshus.

Det kommer tydligt att framgå av produktsidan, varukorgen och orderbekräftelsen att säljaren är Blackview och att Skandinavisk Handelshus är förmedlare av avtalet.

Information om Skandinavisk Handelshus visas nedan.

Skandinavisk Handelshus

CVR 27690947

Ludvig F.J. Moltkesvej 3

4300 Holbæk

Telefon: +45 23 35 54 44

E-post: pm@skandinavisk-handelshus.dk

Din beställning

Du bör vara medveten om att din beställning inte utgör ett juridiskt bindande avtal. Ett bindande avtal mellan dig och Skandinavisk Handelshus ingås först när du har mottagit en eller flera bindande orderbekräftelser från Skandinavisk Handelshus.

Gör en beställning

Beställning via webbplatsen utgör inte ett juridiskt bindande avtal för Skandinavisk Handelshus. Skandinavisk Handelshus är bunden av avtalet först när du har mottagit en orderbekräftelse. Det innebär att Skandinavisk Handelshus har möjlighet att annullera din beställning på grund av prissättningsfel, tryckfel, tekniska problem, leveransbrist, om varan inte finns i lager och liknande situationer.

När du har gjort en beställning via webbplatsen kommer Skandinavisk Handelshus system att skicka ett e-postmeddelande där det framgår vilka varor du har beställt. Detta är bara en elektronisk kvittens på att din beställning har mottagits. Kvittensen är inte en orderbekräftelse.

Du kommer snarast möjligt att få en orderbekräftelse från Skandinavisk Handelshus om din beställning kan godkännas.

Du bör läsa igenom den enskilda orderbekräftelsen noggrant och kontrollera att den stämmer överens med beställningen. Om den inte stämmer överens med din beställning, t.ex. om Skandinavisk Handelshus endast kan leverera den ena av två beställda artiklar, kommer du att få möjlighet att annullera ordern med en kort tidsfrist.

Först när du har fått en orderbekräftelse har ett juridiskt bindande avtal ingåtts mellan dig och Skandinavisk Handelshus.

Du kan läsa mer om dina beställningar på webbplatsen. Vid eventuella frågor ska du kontakta Skandinavisk Handelshus direkt. Se avsnitt 2–3 för kontaktinformation.

Betalning

När du handlar på hemsidan är det Skandinavisk Handelshus som hanterar betalningen. Vid frågor om betalning ska du kontakta Skandinavisk Handelshus.

Alla priser är i danska kronor och inkl. moms. Alla kostnader i samband med varan inklusive porto, frakt, förpackning osv. samt totalpris kommer att framgå av beställningen och orderbekräftelsen.

Leveranskostnader kommer att variera beroende på din valda produkt och leveransmetod. Om du köper flera varor kommer samtliga att som utgångspunkt skickas i samma leverans, och du kommer enbart att debiteras för en enda leverans.

Du kan välja mellan de olika betalningssätten som vi erbjuder i köpprocessen. För att minimera risken för obehörig åtkomst krypteras din betalkortsinformation. När vi får din beställning reserverar vi beloppet via den valda betalningsmetoden för att säkerställa att det finns täckning för summan så att transaktionen kan slutföras.

Beloppet dras inte från ditt kort förrän varan levereras

Det är möjligt att använda följande kreditkort som betalningsmedel i webbshoppen: Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Diners og American Express.

Leverans och försening

Leveranstid

Förväntad leveranstid kommer att framgå i samband med din beställning och på orderbekräftelsen. Om du har beställt mer än en vara, kan din beställning komma att delas upp i flera leveranser och olika leveranstider.

Leverankostnader

Leveranskostnader beror på produkttyp, antal varor, leveransadress osv. och kommer att framgå av din beställning och orderbekräftelsen.

Om du har beställt mer än en vara, kan din beställning komma att delas upp i flera leveranser och olika leveranstider. Du kommer dock endast att debiteras för leveranskostnader en gång om dina varor sålts av samma säljare.

Leveranssätt

Leveranssättet framgår av orderbekräftelsen. Skandinavisk Handelshus bär risken för varan tills den har överlämnats till dig, dvs. tills varan är i din besittning.

Eftersom det avser en online-beställning regleras beställningen av bl.a. konsumentlagen, marknadsföringslagen, GDPR samt e-handelslagen. För mer information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument hittar du lagtexter på www.retsinformation.dk.

Försenad leverans

Om leveransen av din vara blir försenad, får du besked så snart Skandinavisk Handelshus har uppmärksammats på förseningen. Du får samtidigt också information om när du kan förvänta dig att dina varor kommer levereras.

Leverans till paketbox

Postpaket kan omdirigeras av PostNord till annat uppsamlingsställe än det valda om paketboxen är full, eller om paketstorleken inte passar i de tillgängliga boxarna. I så fall kommer du att informeras direkt från distributören.

Frågor om din leverans?

Se avsnitt 2–3 för kontaktinformation.

Ångerrätt

14 dagars ångerrätt

Ångerrätten låter dig häva ett köp utan att uppge något skäl. För att utnyttja ångerrätten ska du senast 14 dagar efter att varan mottogs lämna meddelande till Skandinavisk Handelshus via den bifogade ångerblanketten eller per brev, e-post eller telefon med hänvisning till ordernumret.

Du ska därefter returnera varan utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det datum då du meddelade Skandinavisk Handelshus om att du vill utnyttja din ångerrätt. Om du returnerar eller avsänder varan före utgången av de 14 dagarna har tidsfristen följts.

Om du ångrar köpet ska du kontakta Skandinavisk Handelshus samt lämna meddelande och returnera varan direkt till Elgiganten. Varan ska returneras som postpaket till Skandinavisk Handelshus, Ludvig F.J. Moltkesv 3, 4300 Holbæk.

Undantag från ångerrätten

Du har ingen ångerrätt i följande fall:

  1. Bruten försegling
  2. Återbetalning av köpesumman

Skandinavisk Handelshus ska återbetala det belopp som du har betalt för varan, inklusive leveranskostnader (dock inte extra omkostnader som uppkommit genom ditt eget val av annan leveransform än den billigaste formen av standardleverans, som Skandinavisk Handelshus har erbjudit). Beloppet ska återbetalas till dig utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då Skandinavisk Handelshus mottog ditt meddelande om att utnyttja ångerrätten. Skandinavisk Handelshus kan dock hålla inne beloppet tills varan har mottagits i retur eller tills du har uppvisat dokumentation om att varan har returnerats, beroende på vad som infaller först.

Varans skick vis returnering

Du ansvarar enbart för eventuell minskning av varans värde som kan hänföras till annan hantering än vad som krävs för att fastställa varans art, egenskaper och hur den fungerar.

Om du har prövat varan anses den vara använd, vilket innebär att du enbart får en del av eller ingenting av köpesumman tillbaka om du ångrar köpet, beroende på varans kommersiella värde.

Kostnader och risk vid retur

Du ska själv bära kostnaderna för retur av varan, och du bär risken för varan från tidpunkten för leveransen till dig och tills varan har returnerats till Skandinavisk Handelshus.

Reklamationer

Konsumentköplagens regler vid brister kan tillämpas. Det innebär bl.a. att du som konsument har 2 års reklamationsrätt från mottagandet av varan enligt konsumentköplagen

När och hur ska man reklamera?

När du har erhållit varan rekommenderar vi att du snarast möjligt kontrollerar om den överensstämmer med orderbekräftelsen, om den har skadats under transporten och om den är behäftad med fel.

Om det föreligger ett fel ska du reklamera direkt till Skandinavisk Handelshus, som du köpte varan av. Reklamationen ska ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader efter att felet upptäcks, kommer reklamationen alltid att ske i tid.

Du ska avtala med Skandinavisk Handelshus om hur varan ska skickas tillbaka och om kostnaderna för detta kommer att återbetalas.

Ändring av villkor

Om vi ändrar våra villkor, medgivanden och policyer, och detta har en väsentlig påverkan för dig och dina förvärvade tjänster, informerar vi dig via e-post. Du kan alltid se de aktuella villkoren på vår hemsida.