INTEGRITETSPOLICY

I den här integritetspolicyn kan du läsa mer om hur Skandinavisk Handelshus behandlar dina personuppgifter:

 • vid besök på var hemsida
 • vid deling på sociala medier
 • vid kontakt med oss via sociala medier
 • vid kontakt med oss via e-post

Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till punkt 7 i: ”Användning av personuppgifter”.

Ägarinformation för personuppgiftsansvarig

Skandinavisk Handelshus
Ludvig F.J. Moltkesvej 3
4300 Holbæk
CVR 38353624

Telefon: +45 23 35 54 44
Email: pm@skandinavisk-handelshus.dk

1. BESÖK PÅ HEMSIDAN

När du besöker vår hemsida använder vi cookies i syfte att säkerställa en bättre användarupplevelse. Nedan kan du läsa mer om cookies och hur du kan blockera eller ta bort dem i din webbläsare/ditt operativsystem.

1.1 VAD ÄR COOKIES?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller motsvarande, och gör det möjligt att komma ihåg vilka sidor och funktioner som du besöker med din webbläsare. I dag används cookies på nästan alla hemsidor. I vissa fall är det nödvändigt med en cookie om hemsidan ska fungera som avsett.

Inga personuppgifter lagras i våra cookies och de kan inte innehålla virus. Våra cookies vet därför inget om ditt namn, din adress, användaren av din dator osv.

1.2 HUR DU RADERAR ELLER BLOCKERAR COOKIES

Du kan alltid ta bort eller spärra cookies på din dator med hjälp av inställningarna i din webbläsare. Hur det görs i praktiken beror på vilken webbläsare du använder.

Du bör dock vara medveten om att många funktioner och tjänster inte kommer att fungera optimalt om du avvisar cookies. Skälet är att funktionerna förutsätter att hemsidan kan komma ihåg dina val.

I länkarna nedan hittar du guider till hur du raderar cookies – både enskilda och kollektivt – i de olika webbläsarna.

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Firefox
 4. Safari
 5. Opera
 6. flash cookies (gäller alla webbläsare)
 7. iPhone, iPad och andra fra Apple
 8. Telefoner med operativsystemet Android
 9. Telefoner med Windows 7

1.3 FSYFTET MED COOKIES PÅ VÅR WEBBPLATS

Vi använder cookies på den här hemsidan för att kunna sammanställa statistik över trafiken och användarnas beteende på sidan. Baserat på statistiken kan vi säkerställa en bättre användarupplevelse på hemsidan.

Genom att använda cookies får vi bl.a. insikt i de mest besökta sidorna, hur användaren hittat till hemsidan, hur många användare som är inne på hemsidan, vilken enhet som används osv. Dessutom kan vi lättare upptäcka ”döda” länkar, bristande tillgänglighet och liknande fel.

Syftet med cookies på denna hemsida är:

 • Teknisk funktion, så att vi kan komma ihåg dina inställningar.
 • Trafikmätning, så att vi vet hur många som besöker vår webbplats.
 • Målriktad reklam som låter oss visa de annonser som är mest relevanta för dig.

Webbplatsen använder cookies från följande tredje parter som har tillgång till aktuella cookies:

1.3.1 GOOGLE ANALYTICS

Hemsidan använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen.

Du kan stänga av cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Läs mer om Google Analytics-cookies hos Google:

Google Analytics & cookies

1.3.2 GOOGLE TAG MANAGER

Hemsidan använder cookies från Google Tag Manager för att bädda in koder på hemsidan.

2. DELNING PÅ SOCIALA MEDIER

Om du väljer att dela innehåll från hemsidan till sociala medier kommer det inte att registreras av cookies. Vi kan därför inte få information om vad du delar, till vem du delar eller på vilket sätt.

Däremot ska du vara medveten om att det sannolikt samlas cookies på det sociala nätverk som du använder. Det är nätleverantören som ansvarar för att tillhandahålla denna information.

3. KONTAKT VIA SOCIALA MEDIER

När du kontaktar oss via sociala medier (Facebook och LinkedIn) godkänner du samtidigt att vi får kontakta dig med utgångspunkt från de uppgifter du lämnar.

Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till ”Användning av personuppgifter”.

4. KONTAKT VIA E-POST

När du kontaktar oss via e-post godkänner du samtidigt att vi får kontakta dig med utgångspunkt från de uppgifter du lämnar.

Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till ”Användning av personuppgifter”.

5. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, och vi samlar aldrig in personuppgifter som du inte själv har lämnat till oss, t.ex. genom att registrera dig för nyhetsbrev.

Personuppgifter används för att slutföra det köp eller den tjänst för vilken informationen samlades in. Informationen används också för att få ökad kännedom om dig och andra användare av webbplatsen. Denna användning kan bl.a. omfatta studier och analyser för att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker.

Uppgifter om hemsidornas användare lämnas inte vidare/säljs inte till tredje part.

5.1 KONTAKT AVSEENDE PERSONUPPGIFTER

GDPR garanterar att du har följande rättigheter:

 • Rätt att få insikt i vilka av dina personuppgifter vi behandlar.
 • Rätt att få felaktig information rättad
 • Rätt att ta bort personuppgifter
 • Rätt att få veta när vi behandlar dina personuppgifter
 • Rätt att göra invändningar i samband med användning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring
 • Rätt att göra invändningar mot automatiserade enskilda beslut
 • Rätt att flytta dina personuppgifter

För att få tillgång till de uppgifter som finns registrerade om dig hos Skandinavisk Handelshus ska du vända dig till pm@skandinavisk-handelshus.dk eller telefon +45 23 35 54 44. Om felaktiga uppgifter har registrerats eller vid andra invändningar kan du ta kontakt via samma adress och telefonnummer. Du har möjlighet att få inblick i den information som registrerats om dig och du kan invända mot en registrering i enlighet med reglerna i GDPR.

5.2 SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Enligt GDPR ska dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad tillgång som är placerade i kontrollerade anläggningar. Våra säkerhetsåtgärder kontrolleras regelbundet för att avgöra om vår användarinformation hanteras på ett ansvarsfullt sätt och alltid med hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet vid dataöverföringar via Internet. Det innebär att det kan finnas risk för att andra får obehörig tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Du lämnar därmed dina personuppgifter på eget ansvar.

Personuppgifter raderas eller avidentifieras allteftersom det syfte i vilka de samlades in upphör, eller när vi inte längre är skyldiga att behålla uppgifterna.

Den snabba utvecklingen av Internet innebär att ändringar av vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för användning av personuppgifter. I så fall kommer vi givetvis att revidera datumet för ”senast uppdaterad” nederst på sidan. Vid väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på våra hemsidor.

I den mån personuppgifter används om dig, har du enligt GDPR rätt att få information om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att information eller data som används om dig är felaktiga eller vilseledande, har du rätt att kräva att de rättas, raderas eller spärras. Du kan när som helst göra invändningar mot att information om dig blir föremål för användning. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga på användningen av information och data som rör dig. Klagomål lämnas till dataskyddsmyndigheten, jfr. GDPR § 58, 1:a stycket.

SENAST UPPDATERAD: 2019-10-07